Se videodemonstrasjon av Eagle Eye Viewer (gratisapp),
og last ned appen nedenfor.

EAGLE EYE CLOUD – PROFESJONELL KAMERAOVERVÅKNING

Kameraovervåkning med avansert analyse for å sikre dokumentasjon og tilsyn med verdier, kvalitet, prosesser og sikkerhetsrutiner

Eagle Eye Cloud
Verdensledende teknologi innen skybasert videoovervåkning.

Bruk av videoovervåkning i oppdrett og fiskerinæringen er vel kjent, men automatisk analyse av bildene ser ut til å være lite utbredt. Har man mange kameraer er det vanskelig om ikke umulig å ha full oversikt over disse fra kontrollsenteret, automatisk overvåkning og varsling er derfor nødvendig. Med Eagle Eye Cloud varsles operatørene og annet sikkerhetspersonell umiddelbart og gis tilgang til live bilder når kritiske eller uønskede hendelser oppstår.

Få full kontroll over alle oppdrettsanlegg, lokasjoner og produksjonsprosesser – når og hvor som helst 24/7

Eagle Eye Cloud system er designet for den sikkerhetsbevisste kunden som ønsker maksimal fleksibilitet i valg av kameraer og steder. Med Eagle Eye er det enkelt å flytte kameraene til ulike områder etter behov, samt benytte løsningen for flere lokasjoner samtidig uavhengig av by og land. For  oppdrettsnæringen er dette svært nyttig da man kan føre tilsyn med alle lokasjoner og oppdrettsanlegg fra en og samme plattform.

Bruk eksisterende kamera:
Eagle Eye Cloud kan integreres og benyttes med 90% av kameraene som finnes på verdensmarkedet.

Se liste over kompatible kameratyper her

Eagle Eye Networks President & CEO, Dean Drako, med kort introduksjon av Eagle Eye Cloud.

Overvåkning med Eagle Eye Cloud sikrer deg full kontroll og dokumentasjon av eiendeler og hendelser 

 • Løpende tilsyn og kvalitetskontroll av levende fisk, produksjonsprosesser og rutinebeskrivelser
 • Skreddersydd for mange kamera og lokasjoner, uavhengig av by og land.

Automatisk deteksjon, alarmering og logging av hendelser

Verdensledende teknologi overvåker for deg:

 1. Varsling ved avvik i foring og tilsyns-rutiner.
 2. Alarmere og varsle ved ulovlige eller uønskede hendelser som f.eks. tyvfiske, brann, naturskader, skadeverk, innbrudd osv.
 3. Registrering og lagring av alle hendelser som har skjedd i lagringsperioden, for raskt å kunne hente frem ønsket informasjon (videobevis).
 4. Registrering av aktivitet/hendelser for å kunne lage statistikk.
 5. Umiddelbar varsling og alarmering om personer eller gjenstander som faller i vannet.
 6. Overvåke strukturen i fysiske installasjoner og varsle om avvik når det skjer.
 7. Økte besparelser som et resultat av forenkling og effektivisering av tilsyns-rutiner og arbeidsprosesser.
Typiske utfordringer ved bruk av videoovervåkning i oppdrettsnæringen:
 • Tett tåke, regn og snø
 • Sjøsprøyt og salt på kameravindu
 • Fysiske bevegelser i kamera, anleggsstruktur og sjø
 • Mørke: Vanlige kamera trenger noe lys for å ta gode bilder og det er ofte ujevn belysning ved kunstig lys.
Disse problemene løses eller minimaliseres ved bruk av IR-kamera:
 • Måler temperatur av objekt i forhold til bakgrunnen
 • IR-kamera virker like bra i sollys som i mørke
 • Infrarødt lys går bedre i tåke
 • Infrarødt lys er mindre påvirket av møkk (salt) på kameravinduet