WIFI/4G BASERT STYRINGSENHET

Om Avior

Styringsenheten «Enter Security Avior» kan benyttes til å styre, varsle og overvåke alt av enheter som går på strøm – hva som helst, hvor som helst og når som helst. Siste versjon av Avior er en oppgradert og fremtidsrettet enhet med blant annet mulighet for cloud-basert lagring og styring.

Hvor kan man kjøpe Avior?

Avior kan kjøpes gjennom Enter Security sitt nettverk av godkjente forhandlere.

Kostnad

Standard programvare og webtilknytning er gratis. Det tilkommer derfor ingen lisens utover ditt abonnement for SIM-kort til enheten.

Avior er en industriell DIN-enhet for skinnemontering til bruk i overvåking og kontroll via WiFi og mobilnett

Avior kan fungere både som en passiv fjernkontroll som administreres av eksterne kommandoer (CLOUD) eller som en programmerbar kontroller som distribuerer handlinger som respons på hendelser (EDGE).
Avior har mange input, output og kommunikasjon KANALER, hver av dem kan aktiveres eller deaktiveres og kan utløse hendelser:

• Seks digitale innganger inkludert pulsteller og tidsteller-funksjoner
• Fire programvarekonfigurerbare analoge innganger
• Fire tørke kontaktreléutganger
• Wiegand-grensesnitt
• Infrarød sender og mottaker
• Com-port (kommando og gjennomsiktig modus)
• Lokal og ekstern utvidbarhet
• Dobbelt strømforsyning med overvåking og arbeidstidsdisk
• Sikkerhetskopibatteri med overvåkning og arbeidstidsdisk
• Grensesnitt mellom filsystem og SD-kort opptil 32 GB
• Oppgradering over luften (kommando)

Avior kan motta kommandoer og sende via e-post, chatmeldinger, HTTP-koblinger.

Alle enhetene har WiFi og Bluetooth-kommunikasjon. Tilleggsfunksjoner tilgjengelig for enheter utstyrt med mobilkommunikasjon for 2G 3G og 4G-nettverk:

• Send og motta SMS
• Send og motta telefonsamtaler
• Spill av lydfil under telefonsamtaler
• Oppdage tastaturkommandoer under telefonsamtaler
• Gi tilbakeblikk-tilkobling når WiFi ikke er tilgjengelig

Hvordan den virker:

Avior kan brukes som den er når den styres fra fjernkontrollen (CLOUD). Avior kan også jobbe uavhengig (EDGE) og programmeres ved hjelp av RULES (opptil 500). En regel aktiveres av en TRIGGER EVENT tilknyttet en kanal (f.eks. inngangsendring, innkommende e-post, infrarød kommando, wiegand-kode osv). Det kan settes opptil 5 valgfrie BETINGELSER for hver regel (dvs. status for en inngang, analog inngang målt verdi, siste wiegand-kode, osv.). Eksisterende forhold vil bli verifisert når regelen er aktivert. Opptil 5 COMMANDS kan settes til å distribueres når regel utløses og forholdene bekreftes.

Avior – En del av en webserver:

Avior aktiverer WebServeren når et SD-kort som inneholder websider som representere grensesnittet til enheten er satt inn. Fra dette grensesnittet er det mulig å programmere, kontrollere og administrere enheten gjennom WiFi-nettverket.
PASSWORD må benyttes for å få tilgang til enheten.
Fjernes SD-kortet stopper all kommunikasjonen med WebServeren. Man kan også settes inn SD-kortet kun for konfigurasjons- og vedlikeholdsoperasjoner.
Avior kan leveres med SD-kortet ferdig installert, samt hele settet med websider som enkelt kan kopieres og modifiseres.

Sikkerhet og nedetid

Sikkerheten ved bruk av GSM teknologien er meget god. Man vil ikke kunne aktivere enheten kun ved å kjenne til telefonnummeret til denne. Nummeret må være registrert i Avior sin interndatabase. Kun personer med administratortilgang kan legge til og slette brukere.

Ved stjålet eller mistet mobiltelefonen, kontakter du teleoperatøren og får sperrer SIM-kortet på vanlig måte. Når nytt SIM-kort er mottatt virker telefonen som vanlig siden telefonnummeret er det samme som tidligere (gammelt simkort blir deaktivert). Mister man derimot en nøkkel, portåpner eller fjernkontroll, er det adskillig mye mer arbeid i forbindelse med midlertidig sperring, eller anskaffelse av nye nøkler/portåpnere. I mange tilfeller må hele låssystemet byttes for å opprettholde sikkerheten. Med mobiltelefonen er dette både enklere, billigere og sikrere for kundene.

Enter Security har både Avior og den utgåtte Mobi. Control samt tilleggsutstyr til disse på lager, og vi kan på kort varsel levere erstatningsprodukter, slik at nedetid begrenses til et minimum. All administrasjon, oppdatering og vedlikehold av anlegg og styringsenheter besørges av kunden, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

GSM Teknologi

Avior fra Enter Security bygger videre på den samme teknologi som ble benyttet i tidligere GSM-Key utgaver som Mobi.Control og GSM-Key. Kunnskapen, funksjonaliteten og erfaringene tok vi med oss når vi utviklet vår nye fremtidsrettede styringsenhet Avior. Den gamle teknologien som var i tidligere utgaver kunne bare programmeres via SMS (Short Message Service) eller via kabel. Med dages enheter er det mye enklere, programmering og opplasting av databaser kan gjøres online, via wifi eller 4G mobildata.

Avior styres og programmeres med:

  • Oppringing via telefon (nummergjenkjenning
  • SMS (tekstmelding)
  • DTMF (tonestyring)
  • QR-kode
  • Direkte tilkopling med spesialkabel*
  • Online via internett
  • Twitter
  • IFTTT

* Spesialkabel bestilles separat