WIFI/4G BASERT STYRINGSENHET

Funksjoner og egenskaper!

Styringsenheten «Enter Security Avior» kan benyttes til å styre, varsle og overvåke alt av enheter som går på strøm – hva som helst, hvor som helst og når som helst. Siste versjon av Avior er en oppgradert og fremtidsrettet enhet med blant annet mulighet for skybasert lagring og styring. Denne gir deg styringsmuligheter som for eksempel oppringing, SMS, e-post, web, APPID, API, Wifi, Telegram og MQTT  Se video her:

Hvor kan man kjøpe Avior?

Avior kan kjøpes gjennom Enter Security sitt nettverk av godkjente forhandlere.

Kostnad

Standard programvare og webtilknytning er gratis. Det tilkommer derfor ingen lisens utover ditt abonnement for SIM-kort til enheten.

Avior er en industriell styringsenhet til bruk i overvåking og kontroll via WiFi og mobilnett 4G. Klargjort for monteres på DIN-skinne.

Avior kan fungere både som en passiv fjernkontroll som administreres av eksterne kommandoer (CLOUD) eller som en programmerbar kontroller som sender kommandoer basert på hendelser (EDGE).
Avior har mange innganger og utganger samt kommunikasjonskanaler, der hver av dem kan aktiveres/deaktiveres etter behov.

• Seks digitale innganger inkludert pulsteller og tidstellerfunksjoner
• Fire konfigurerbare analoge innganger
• Fire reléutganger NO (Normalt satt til åpen) – Felles jord.
• Wiegand-grensesnitt
• Comport for programmering (RS-232)
• Programmering gjøres lokalt eller via webserver
• Strømforsyning via Comport og/eller spenningsforsyning tilkoblet.
• Batteribackup med overvåkning
• Mulighet for SD-kort inntil 32 GB
• Installasjon og oppdatering av Software/firmare via webserver (skyen)

Avior kan motta og sende kommandoer  via e-post, chatmeldinger og HTTP-koblinger.

Avior leveres med, WiFi, 4G og Bluetooth-kommunikasjon. Hvis enheten er satt til wifi, kan 4G benyttes som backup ved bortfall av wifi signal.

• Fungerer på wifi uten sim-kort installert.
• Kan sende og motta SMS, e-post og telegram.
• Kan ringe opp og motta telefonsamtaler (DTMF)
• Automatisk avspilling av lydfiler

Hvordan den virker:

Avior kan brukes som den er når den styres fra webserver (CLOUD). Avior kan også programmeres og settes opp til å jobbe selvstendig (EDGE) ved hjelp av et sett med regler (RULES) inntil 500. En regel aktiveres av en TRIGGER EVENT tilknyttet en kanal (f.eks. inngangsendring, innkommende e-post, infrarød kommando, wiegand-kode osv). Det kan settes opptil 5 valgfrie BETINGELSER for hver regel (dvs. status for en inngang, analog inngang målt verdi, siste wiegand-kode, osv.). Eksisterende forhold vil bli verifisert når regelen er aktivert. Opptil 5 COMMANDS kan settes til å distribueres når en regel utløses og forholdene bekreftes.

Avior – En del av en webserver:

Avior aktiverer WebServeren når et SD-kort som inneholder websider som representere grensesnittet til enheten er satt inn. Fra dette grensesnittet er det mulig å programmere, kontrollere og administrere enheten gjennom WiFi-nettverket.
PASSWORD må benyttes for å få tilgang til enheten.
Fjernes SD-kortet stopper all kommunikasjonen med WebServeren. Man kan også settes inn SD-kortet kun for konfigurasjons- og vedlikeholdsoperasjoner.
Avior kan etter avtale leveres med SD-kortet ferdig installert.

Sikkerheten ved bruk av GSM teknologien er meget god. Man vil ikke kunne aktivere enheten kun ved å kjenne til telefonnummeret til denne. Nummeret må være registrert i Avior sin interndatabase. Kun personer med administratortilgang kan legge til og slette brukere.

Ved stjålet eller mistet mobiltelefonen, kontakter du teleoperatøren og får sperrer SIM-kortet på vanlig måte. Når nytt SIM-kort er mottatt virker telefonen som vanlig siden telefonnummeret er det samme som tidligere (gammelt simkort blir deaktivert). Mister man derimot en nøkkel, portåpner eller fjernkontroll, er det adskillig mye mer arbeid i forbindelse med midlertidig sperring, eller anskaffelse av nye nøkler/portåpnere. I mange tilfeller må hele låssystemet byttes for å opprettholde sikkerheten. Med mobiltelefonen er dette både enklere, billigere og sikrere for kundene.

Enter Security lagerfører Avior og tilleggsutstyr til denne, og vi kan på kort varsel levere erstatningsprodukter, slik at nedetid begrenses til et minimum. All administrasjon, oppdatering og vedlikehold av anlegg og styringsenheter besørges av kunden, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

Avior fra Enter Security bygger videre på den samme teknologi som ble benyttet i tidligere GSM-Key utgaver som Mobi.Control og GSM-Key. Kunnskapen, funksjonaliteten og erfaringene tok vi med oss når vi utviklet vår nye fremtidsrettede styringsenhet Avior. Den gamle teknologien som var i tidligere utgaver kunne bare programmeres via SMS (Short Message Service) eller via kabel. Med dages enheter er det mye enklere, programmering og opplasting av databaser kan gjøres online, via wifi eller 4G mobildata.

  • Oppringing via telefon (nummergjenkjenning)
  • SMS (tekstmelding)
  • DTMF (tonestyring)
  • QR-kode
  • Direkte tilkopling med spesialkabel*
  • Online via internett
  • Telegram
  • E-post

* Spesialkabel bestilles separat