Ved å ta i bruk ny og smart skybasert kamerateknologi har borettslaget lykkes i å skape et tryggere, triveligere og et mer inkluderende miljø for sine beboere!

FV. Jim-Roger Kristiansen, daglig leder i Enter Security får et godt håndtrykk av og Calle Ellinger, Driftsleder i Tunkvartalet Drift, som en bekreftelse på at han er svært fornøyd med løsningen som Enter Security har levert. Kristiansen kvitterer med å takke for tilliten og oppdraget,

Tunkvartalet Borettslag viser vei…

I et urbant, men tilbaketrukket område i Tunveien møtes daglig leder i Enter Security, Jim-Roger Kristiansen og driftsleder Calle Ellinger i Tunkvartalet Drift for befaring av kameraovervåkningen i boligkomplekset. Løsningen er levert  av Enter Security som har sitt hovedkontor i Industriveien 12 på Lørenskog. Tunkvartalet Borettslag har nå fått ferdig installert sitt nye skybaserte kamerasystem for byggetrinn 1 og 2 samt i garasjeanleggene P1 og P2. Borettslaget har totalt 43 kameraer, og regner med å runde ca. 100 når byggetrinn 3, P3 og P4 ferdigstilles i 2025.

Kamerasystemet dekker i dag alle fellesområder i borettslaget, både i garasjeanlegget og utearealene. De har allerede etter relativt kort periode oppklart og dokumentert en rekke uønskede hendelser til driftsleder og beboernes store tilfredshet. Basert på egne erfaringer som administrator for kamerasystemet og tilbakemeldinger fra beboerne, utrykker Calle stor tilfredshet over at de valgte å gå for Enter Security sin skybaserte kameraovervåknings-løsning Eagle Eye Cloud VMS.

Å ivareta personvernet og samtidig skape et trygt og godt bomiljø, var vårt hovedfokus for valg av kamerasystem!

Utgangspunktet for valg av kameraovervåknings-løsning var at løsningen måtte oppfylte kravene i h.h.t EUs personvernforordning (GDPR), og at systemet skulle være 100% skybasert for sikker og enkel drift av systemet. Vi la også vekt på at videosystemet skulle oppleves inkluderende uten motstridende interesser. Min erfaring fra 23 år i sikkerhetsbransjen er at kameraovervåkning (i tillegg til å føre tilsyn med folk og verdier) også kan bidra til å skape positive synergier i form av et mer samlende og inkluderende bofellesskap. F.eks. ved eventuelle mistanker eller beskyldninger rettet mot enkeltpersoner eller grupper, det være seg tyveri, skadeverk eller andre uønskede hendelser, så kan man nå enkelt få bekreftet eller avkreftet slike påstander gjennom konkrete videobevis. Beboerne slipper dermed å gå rundt med en ubehagelig eller ubegrunnet mistanke hengende over seg.

Eagle Eye kamera med tilhørende lovpålagt skilting