Skybasert videoovervåkning for fremtidens bygg og installasjoner – enkelt, trygt og pålitelig!

For at vi skal kunne danne oss et best mulig bilde av behovet, og tilby et best mulig og spisset verdiforslag, vil det være til stor hjelp om dere innledningsvis kan gi oss en kort tilbakemelding på følgende spørsmål:

  1. Er skybasert videoovervåkning aktuelt for deres prosjekt?
  2. Har dere i så fall valgt leverandør eller ønsker dere ytterligere informasjon og et tilbud fra oss?
  3. Eventuelt spesielle behov som må ivaretas?