Ved å ta i bruk ny og smart skybasert kamerateknologi har Tunkvartalet borettslaget lykkes i å skape et tryggere, triveligere og mer inkluderende bofellesskap for sine beboere!

Les mer om erfaringene til Tunkvartalet her:

Omtale fra Borettslagogsameie.no

Tilsyn og overvåkning av byggeplasser og anleggsområder er svært viktig med tanke på både HMS og verdisikring.
Eagle Eye Cloud er på grunn av sin fleksibilitet spesielt godt egnet til dette formålet. Kameraer kan enkelt demonteres og flyttes til nye byggeplasser ved behov. Det er også enkelt å føre tilsyn med, og overvåke flere byggeplasser samtidig. Alt styres fra en og samme plattform.

 • Se video fra flere byggeplasser (lokasjoner) samtidig hvor og når som helst, direkte på din mobil-
  spesielt nyttig for byggeledere.
 • Lett å dele video med – ansatte-HMS-ansvarlige, politi osv.
 • Enkel administrasjon for å legge til/fjerne brukertilganger.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Gjør det enkelt å følge opp at foreskrevne sikkerhetsrutiner blir fulgt av ansatte og besøkende.
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enklere å avdekke aktivitet som er unormal.
 • Kan enkelt settes opp med mobilt bredbånd eller oppkobling via mobildata.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot innbrudd og hærverk.

Les mer om fordelene med skybasert kameraovervåkning for bygg- og anleggsbransjen

En av fem bedrifter rammet av tyverier fra byggeplass 

For å holde oppsyn med husdyrene og driften av en gård, vil Eagle Eye Cloud med sin banebrytende teknologi gjøre det svært enkelt å kunne se og bli varslet om all kritisk aktivitet på en eller flere gårder samtidig. Eagle Eye Cloud løsningen er et verdifullt og kostnadseffektivt verktøy for bønder i sitt daglige virke, da systemets uovertrufne funksjonalitet og fleksibilitet bidrar til å forenkle og effektivisere arbeidsprosesser knyttet opp mot kontrollrutiner og tilsyn av husdyr og andre viktige produksjon- og arbeidsprosesser.

 • Overvåke og før tilsyn med hele området samtidig, enkelt og brukervennlig.
 • Gjør det enkelt å følge opp at foreskrevne sikkerhetsrutiner blir fulgt opp av ansatte og besøkende.
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enklere å avdekke aktivitet som er unormal.
 • Oppdag farer i et tidlig stadium, som branntilløp eller fare for tak som raser.
 • Ha tilsyn med flere lokasjoner samtidig direkte på mobilen.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot innbrudd og hærverk.

Les mer om fordelene med skybasert kameraovervåkning for bønder og landbruk

Les om erfaringene til bonden fra Hokksund

Tilsyn og overvåkning av båthavner og marinaer er viktig, spesielt med tanke på tilgangskontroll og verdisikring. Eagle Eye Cloud er på grunn av sin fleksibilitet spesielt godt egnet til dette formålet. Kameraene kan enkelt monteres, demonteres og flyttes til ulike områder av marinaen etter behov. Det er også enkelt å overvåke og føre tilsyn med hele havneanlegget/marinaen samtidig. Alt styrt fra en og samme plattform direkte på din mobil.

 • Overvåke og før tilsyn med alle deler av havneanlegget samtidig, enkelt, trygt og brukervennlig.
 • Lett å dele videotilgang med – ansatte, sikkerhetsansvarlige, politi osv.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Gjør det enkelt å følge opp at foreskrevne sikkerhetsrutiner blir fulgt opp av leietakere og gjester.
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enklere å avdekke uønsket og unormal aktivitet.
 • Viktig forebyggende tiltak mot innbrudd og hærverk.

Les mer om skybasert kameraovervåkning for båtforeninger og marinaer

Her vil den enkelte butikksjef/sikkerhetsansvarlig få tilgang til egne kameraer, samtidig som kjedekontoret kan etablere en felles overvåknings-tjeneste som dekker alle butikker samtidig. Ved å erstatte «overvåkningsrommet» med fleksibiliteten til Eagle Eye Cloud, vil sikkerhetspersonellet kunne operere mye mer fleksibelt og effektivt i sitt daglige virke. Flere brukere kan legges til, og overvåkningen kan utføres av personell helt uavhengig av fysisk plassering, når og hvor som helst. Tilsyn av aktiviteter og kontinuerlig opplæring reduserer sikkerhetsrisikoer og forbedrer de samlede resultatene. Gjør det enkelt – få kontroll med Eagle Eye Cloud.

 • Felles overvåkningstjeneste som dekker flere butikker samtidig.
 • Ha tilsyn med varemottak, og bli varslet om leveranser.
 • Enkel administrasjon for å legge til/fjerne brukertilganger
 • Overvåke service og nødutganger og bli varslet ved unormal aktivitet.
 • Enkelt å dele video med butikkleder og vaktselskap ved behov,
  også når de er mobile (utenfor kontoret).
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot innbrudd og hærverk.
 • Funksjon for lagerstyring er også tilgjengelig

Les mer om fordelene med skybasert kameraovervåkning for butikkjeder og kjøpesenter

En restaurant er et travelt sted med konstant aktivitet i mange forskjellige områder av bygningen. Bruk av Eagle
Eye Cloud er ideelt for ledere for å se både «live» og innspilt video, for å føre tilsyn av matproduksjon, med tanke
på kvalitetsforbedrende tiltak, samt minimalisere avvik/risikofaktorer knyttet opp mot foreskrevne HMS tiltak.

 • Før tilsyn med, og overvåk alle dine bygg og restauranter samtidig direkte på mobilen, via Eagle Eye Cloud sin brukervennlige app.
 • Utnytt arbeidskapasiteten, og omfordel medarbeidere i baren eller ved bordene etter behov. Få øyeblikkelig varsling på mobil ved unormal aktivitet eller ved innbrudd.
 • Overvåk og bli varslet om vareleveranser og bruk av service innganger.
 • Lett å måle og sammenligne effektivitet mellom ulike lokasjoner og over tid.
 • Enkel administrasjon for å legge til/fjerne brukertilganger til medarbeidere.
 • Kontinuerlig oppsyn, kontroll og varsling av status på lagerbeholdning.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot innbrudd og hærverk.

Behovet for videoovervåkning for bank og finansnæringen er kritisk. Muligheten for sentralisert overvåkning av flere
filialer samtidig gjør overvåkningen både enklere og mer kostnadseffektiv. Vern om banken og kundenes verdier ved
bruk av videoovervåkning som kontroll og dokumentasjonsverktøy.

 • Overvåke alle lokasjoner samtidig direkte på mobil.
 • Se opptak eller «live» video fra hvor, og når som helst.
 • Enkel administrasjon for å legge til/fjerne brukertilganger.
 • Lett å dele videoopptak med – ansatte, sikkerhetsansvarlige, politi osv.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Bruk gjerne eksisterende kameraer (IP og/eller analoge) for å redusere 
investeringskostnadene.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot innbrudd og hærverk.

For bensinstasjoner og veikroer er det viktig å kunne overvåke og holde tilsyn med lokaler, uteområder og besøkende kunder/gjester. Når det er høy aktivitet vil det være spesielt kritisk å kunne oppdage og senere se og dokumentere hendelsesforløpet. Få kontroll Med Eagle Eye Cloud.

 • Overvåke og før tilsyn med hele området samtidig, enkelt og brukervennlig.
 • Med Eagle Eye Cloud er det enkelt å følge opp at foreskrevne sikkerhetsrutiner blir fulgt opp av både kunder og ansatte.
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enklere å avdekke aktivitet som er unormal.
 • Enkelt kunne verifisere og dokumentere kunder som ikke betaler etter fylling.
 • Ha tilsyn med flere lokasjoner samtidig direkte på mobilen.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot skadeverk, innbrudd og tyveri.

Få full kontroll over lokaliteter, pilpark og andre verdier 24/7

Med skybasert kameraovervåkning reduseres innbrudd, hærverk og tyverier av biler og andre verdier til et minimum.

Les mer om fordelene med skybasert kameraovervåkning for bilbransjen

Tilsyn og overvåkning av campingplasser er svært viktig, spesielt med tanke på adgangskontroll og som et
innbrudds-forebyggende tiltak. Med Eagle Eye Cloud kan man nå levere en komplett sikkerhetsløsning som ivaretar
begge deler. Kameraene kan enkelt monteres, demonteres og flyttes til ulike områder av anlegget etter behov. Det
er også enkelt å føre tilsyn/overvåke hele campingområdet samtidig. Alt styrt fra en og samme plattform.

 • Overvåke og før tilsyn med alle deler av campingplassen samtidig, enkelt og brukervennlig direkte på mobil.
 • Eagle Eye Cloud er spesielt godt velegnet for å ivareta og oppfylle kravene i h.t. GDPR.
 • Lett å dele video med – ansatte, sikkerhetsansvarlige, politi osv.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Gjør det enkelt å følge opp at foreskrevne sikkerhetsrutiner blir fulgt opp av leietakere og gjester.
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enklere å avdekke uønskede og unormale aktiviteter.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot innbrudd og hærverk.

Les mer om skybasert kameraovervåkning for campingplasser her

For festival- og eventarrangører vil Eagle Eye Cloud-løsningen være et fantastisk verktøy med tanke på enkelhet og fleksibilitet. Med andre ord; Total frihet og sikkerhet, uavhengig by og land.

1. Monter opp kameraløsningen for arrangementet,
2. demonter når det er ferdig,
3. og installer samme kamera- og videoovervåknigssystem på neste arrangement

Eagle Eye Cloud styrker sikkerhetsaspektet, og reduserer responstiden ved eventuelle ulykker og/eller
andre alvorlige hendelser. Kan enkelt settes opp med mobilt bredbånd eller oppkobling via mobildata.

 • Overvåke og før tilsyn med hele event/festivalområdet samtidig, når og hvor som helst, enkelt og brukervennlig, direkte på mobil.
 • Enkel administrasjon for å legge til og fjerne brukertilganger.
 • Skybasert lagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Eagle Eye Cloud er spesielt godt velegnet for å ivareta og oppfylle kravene i h.t. GDPR
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enklere å avdekke aktivitet som er unormal.
 • Forenkler oppfølging av foreskrevne sikkerhetsrutiner, slik at de blir overholdt av både sikkerhetspersonell og deltagere.
 • Direkte linkdeling via e-post og sms gjør det enkelt å dele videoopptak og gi tilgang til sikkerhetsansvarlige, vaktselskap, politi og andre nødetater ved behov.
 • Enkelt å montere/demontere og gjenbruke utstyr

Enter Security har gjennom flere år jobbet med mobilstyrte løsninger innenfor adgangskontroll for å effektivisere parkering, og sikre anlegg.
Nå også i kombinasjon med skylagringstjenesten Eagle Eye Cloud VMS

 • Overvåk og før tilsyn med alle deler av parkeringsanlegget samtidig, enkelt og brukervennlig direkte fra din mobil.
 • Lett å dele video med – sikkerhetsansvarlige, vektere og politi.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Løsningen gjør det enkelt å avdekke og følge opp hærverk og skader på biler, bommer, betalingsautomater og annet mekanisk og teknisk utstyr.
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enklere å avdekke unormal aktivitet.
 • Verifisere at nødutganger ikke er sperret og blokkert for evakuering.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot innbrudd og hærverk.

Les mer om fordelene med skybasert kameraovervåkning for garasjeanlegg og parkeringsområder

Eagle Eye Cloud gjør det enkelt å føre tilsyn og overvåkning av hotellets fellesområder. Hotellkjeder kan enkelt sentralisere eller sette bort hele ansvaret for drift av kameraovervåkningen. Sikker overvåkning er også et viktig verktøy til bruk i skadeforebyggende arbeid. Det bidrar også til økt trygghet og sikkerhet for hotellets gjester og ansatte.

 • Overvåke og før tilsyn med hele eller deler av hotellkjedens lokasjoner, samtidig, når og hvor som helst, enkelt og brukervennlig direkte på mobil.
 • Etabler felles overvåkningstjeneste som dekke alle hoteller samtidig.
 • Enkel administrasjon for å legge til og fjerne brukertilganger.
 • Eagle Eye Cloud VMS er spesielt godt velegnet for å ivareta og oppfylle kravene i. h.t. personvernregulativet (GDPR).
 • Før tilsyn med varemottak, og bli varslet om leveranser.
 • Overvåke service og nødutganger og få varsel ved unormal aktivitet.
 • Enkelt å dele video med vaktselskap ved behov, også når de er mobile.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Effektivt kontroll- og dokumentasjonsverktøy ved kritiske hendelser.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot skadeverk, innbrudd og tyveri

Les mer om fordelene med skybasert kameraovervåkning for din bransje

Ansatte skal føle seg trygg og sikker på arbeidsplassen. Med Eagle Eye ivaretar man de ansattes sikkerhet, i tillegg til at det er et viktig og effektivt arbeids-verktøy for bedriften til å forbedre kvaliteten og produktiviteten
på sine produkter og tjenester.

 • Før tilsyn med, og overvåk alle dine bygg og lokasjoner samtidig direkte på mobilen, via Eagle Eye Cloud sin brukervennlige mobil app.
 • Verifisere at service- og nødutganger ikke er sperret og blokkert for sikker evakuering ved brann eller ander sikkerhetstrusler.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Overvåk og bli varslet om leveranser og bruk av service-innganger.
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enklere å avdekke unormal aktivitet .
 • Enkelt å varsel og gi tilgang til sikkerhetsansvarlige, vaktselskaper og eventuelt
  politiet ved unormal aktivitet.
 • Svært skalerbart—bygg på og utvid etter behov.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot innbrudd og hærverk.

For kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige instanser, vil Eagle Eye Cloud kunne bidra til å forenkle, samordne og effektivisere arbeidet med tilsyn og overvåkning av bygninger, fellesområder, og vitale installasjoner på
en enkel og kostnadseffektiv måte. Man vil også kunne motta automatiske forhåndsdefinerte varslingsmeldinger direkte på mobil ved unormal aktivitet, som igjen gjør det enkelt å iverksette forebyggende tiltak, for å unngå,
eller redusere skadeomfanget. Video-overvåkning er også et effektivt verktøy mot skadeforebyggendeforebyggende tiltak, og for å verifisere og dokumentere alvorlige hendelser som ved ulykker, innbrudd og/eller skadeverk.

Få kontroll med Eagle Eye Cloud – Enkelt, trygt og fleksibelt!

 • Rådhus, kommunesentre og NAV kontorer.
 • Sykehus og aldershjem.
 • Kulturhus, kinoer og biblioteker.
 • Museer og utstillinger.
 • Sentrale sentrumsområder og offentlige plasser( forebygging av overfall og blind vold).
 • Undervisningslokaler.
 • Svømmehaller og badeanlegg.

Styrk kommunens omdømme og innbyggernes sikkerhet ved bruk av videoovervåkning som kontroll og dokumentasjonsverktøy for lokale vannverk og andre viktige installasjoner. Dersom vitale installasjoner som f. eks. drikkevannsmagasiner er overvåket med kamera vil man unngå unødige merkostnader og ekstraarbeid i forbindelse med innbrudd/hærverk, som f. eks. å tømme magasinene, fordi man ikke er sikker på om vannet er forgiftet eller ikke.

 • Overvåke og før tilsyn med alle viktige og sårbare installasjoner samtidig, enkelt og brukervennlig, direkte på mobil.
 • Lett å dele video med ansatte, sikkerhetsansvarlige, politi osv.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Gjør det enkelt å følge opp at foreskrevne sikkerhetsrutiner blir fulgt av ansatte og besøkende.
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enklere å avdekke unormal aktivitet.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot skadeverk, innbrudd og tyveri.

En stor utfordring for oppdrettsnæringen er å føre tilsyn av fisk og teknisk utstyr. Automatisk tilsyn av fisk og foring i kombinasjon med kritiske varslingsmeldinger vil være et viktig bidra i denne prosessen.
Man får også et meget godt verktøy til bruk i opplæring, kvalitet- og sikkerhets-forebyggende arbeid. Eagle Eye Cloud gir deg verktøyene for å gjennomføre dette enkelt, trygt og kostnadseffektivt.

 • Før tilsyn med fisk, foringsmaskiner og annet teknisk utstyr.
 • Se video fra alle innhegninger/mærer samtidig (også under vann) fra hvor og når som helst, direkte på din mobil.
 • Lett å dele video med – driftsansvarlige, vaktselskaper, politi osv.
 • Skybasert lagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Gjør det enkelt å følge opp at foreskrevne sikkerhetsrutiner blir fulgt av ansatte og besøkende.
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enklere å avdekke aktivitet som er unormal.
 • Kan enkelt settes opp med mobilt bredbånd eller oppkobling via mobildata.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot sabotasje, innbrudd og tyveri.

Les mer om fordelene med skybasert kameraovervåkning for oppdrett og fiskerinæringen

For private og offentlige bedrifter og organisasjoner vil det å kunne gi tilgang til vaktselskaper og politi være til stor hjelp og nytte når behovene oppstår. Vaktselskaper som tilbyr vektertjenester (uten krav til kjøp av alarmpakker), kan tildeles egen brukerprofil på Eagle Eye Cloud for innlogging dersom alarmen utløses. Det vil gjøre det mulig for bedriftens sikkerhetsansvarlig å gi bedre informasjon til de som rykker ut, slik at de kan befare åstedet mer effektivt via bruk av bedriftens Eagle Eye Cloud løsning.

 • Bli din egen sikkerhetssjef med mobilstyrt videoovervåkning via Eagle Eye Cloud.
 • Overvåk alle dine lokasjoner samtidig, når og hvor som helst, direkte på mobil.
 • Få automatisk varsling av forhåndsdefinerte hendelser, direkte til deg og dine sikkerhetsansvarlige sine mobiltelefoner.
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enkelt å avdekke og dokumenter unormal aktivitet, samt følge opp hendelser som; tyveri, hærverk og skader på bygninger, firmabiler, lagermateriell eller andre verdifulle eiendeler.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Enkelt å gi brukertilgang til ansatte, sikkerhetsansvarlige, vaktselskap, politi eller andre nødetater ved behov.
 • Funksjon for lagerstyring er også tilgjengelig.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot innbrudd og hærverk.

Les mer om fordelene med skybasert kameraovervåkning for næringslivet

Kommuner og fylkeskommuner vil alltid kunne overvåke sine lokaler etter stengetid, og iverksette tiltak om nødvendig. Skolebranner er et eksempel på hva som kan oppdages i en tidlig fase før det er for sent, i tillegg til at en slik
løsning vil ha preventiv virkning mot potensielle brannstiftere. Videoovervåkning er også viktig mot forebygging av
innbrudd og hærverk.

 • Varslingsmeldinger direkte til mobil ved unormal aktivitet, spesielt viktig for sikkerhetsansvarlige.
 • Se «live» eller opptak av video direkte på din mobil 24/7, når og hvor som helst.
 • Felles overvåkingstjeneste som kan dekke alle skolebygg samtidig.
 • Lett å dele video med – ansatte, sikkerhetsansvarlige, politi osv.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Reduserer faren innbrudd og hærverk.

For denne bransjen er det spesielt viktig å beskytte og sikre brukernes personvern. Håndtering og behandling av private videodata fra treningslokaler, setter svært høye krav til både teknisk løsning, lagring og tilgangskontroll. Den enkelte avdelingsleder/ sikkerhetsansvarlig kan få tilgang til egne kameraer, samtidig som hovedkontoret kan etablere en felles overvåkings-tjeneste som dekker alle av kjedens bygninger og lokaliteter.

 • Eagle Eye Cloud er spesielt godt velegnet for å ivareta og oppfylle kravene i h.t. personvernregulativet (GDPR).
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Få oversikt over avdelingenes kapasitet, og gi råd til medlemmer om hvor de bør gå for å unngå fulle treningslokaler.
 • Bruk videodeling av treningsleksjoner som effektivt opplæringsverktøy.
 • Enkel brukeradministrasjon for å legge til/fjerne ansattes tilgang.
 • Overvåke alle lokasjoner samtidig og gi enkelt tilgang og varsler til vektere og
  sikkerhetsvakter ved unormal aktivitet, direkte til mobil.

Se referanse video fra Planet Fitnes nedenfor:

Du kan lese flere kundeomtaler fra gym- og treningsbransjen her:

For bedrifter som driver med utleie av lagerlokaler og minilager, er Egle Eye Cloud VMS et viktig hjelpemiddel. Ved å ta i bruk mulighetene og funksjonaliteten til Eagle Eye, vil eiere og sikkerhetsansvarlige bli mye mer fleksible i sitt daglige virke. Flere brukere kan legges til, og overvåkningen kan utføres av personell helt uavhengig av fysisk plassering, når og hvor som helst. Eagle Eye gir deg verktøyene for å overvåke og verne om dine verdier, enkelt, trygt og pålitelig. Dette kan med fordel kombineres med mobilstyrt adgangskontroll fra Enter Security.

 • Overvåke og før tilsyn med alle lagerbygg samtidig, enkelt og brukervennlig, direkte på mobilen.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Gjør det enkelt å følge opp at foreskrevne sikkerhetsrutiner blir fulgt opp av leietakere og gjester.
 • Bevegelse- og tidsbaserte varsler gjør det enklere å avdekke unormal aktivitet, samt følge opp uønskede hendelser som innbrudd og skadeverk på bygninger eller andre eiendeler.
 • Enkel administrasjon for å legge til og fjerne brukertilganger.
 • Lett å dele video med – ansatte, sikkerhetsansvarlige, vaktselskap, politi osv.
 • Et viktig forebyggende tiltak mot innbrudd, hærverk og tyverier.

Les mer om fordelene med skybasert kameraovervåkning for minilager og garasjeanlegg

Noen av de største utfordringene i industrien er å ivareta sikkerheten for arbeidstakere. Tilsyn av ansattes aktivitet, produksjons-maskiner og kontinuerlig opplæring reduserer risikoen for skader og forbedrer
lønnsomheten. Eagle Eye Cloud gir deg muligheten og verktøyene til å gjøre dette enkelt.

 • Se video fra flere steder på en skjerm – knyttet til en produksjons-prosess.
 • Bruk opptakene til å forbedre rutiner/prosesser rundt sikkerhet og produksjon.
 • Få varsel om unormal aktivitet i risikoområder og forbudte soner.
 • Skybasert videolagring beskytter mot manipulering og tyveri av opptak.
 • Ha tilsyn med varemottak, og bli varslet om leveranser.
 • Overvåk mange bygg samtidig og gi enkelt tilgang og varsling til vektere og sikkerhetsvakter ved unormal aktivitet.

» Generelle fordeler for alle bransjer «