BONDE OG ENTREPRENØR – SVEIN INGE RØNNINGEN

I mer enn 10.000 år før Kristus har bønder drevet med jordbruk. Nå står den norske bonden midt i et digitalt skifte. For bonde Svein Inge Rønningen har skiftet gitt bedre kontroll, mer trygghet, og frigjort tid til å utføre andre type oppgaver enn de typiske. Løsningen ble skybasert videoovervåking!

Bonde og entreprenør med visjoner

Fra gammelt av er yrket som bonde forbundet med hardt fysisk arbeid. Odelsgutten og storbonden har gjerne lange familietradisjoner og historiske røtter. I moderne tid har yrket blitt utsatt for lavere marginer og en nedadgående trend, men viktigheten av å kunne produsere mat lokalt med høy dyrevelferd er viktigere enn noen gang. Behov for og etterspørselen etter nye småskala matprodusenter vil øke og være mulig, mye takket være enkle digitale løsninger på ellers så komplekse, analoge oppgaver.

Utvider driften på Haugerud gård

Svein Rønningen driver Haugerud gård på Hokksund. Det har vært lite drift på gården siden 80-tallet, noe som har ført til at gården var gjengrodd da Svein tok over for noen år siden. Han jobber nå med å få tynnet ut skogen slik at det blir mer plass til beite og kornproduksjon, for å kunne ta gården til ”nye høyder”.

Hektisk hverdag som bonde og eiendomsutvikler

Svein driver hovedsakelig med produksjon og salg av kjøtt på gården. Han har lagring og kjøl på gården, og selger direkte til sluttkunder. Som en bigeskjeft driver Svein med eiendomsutvikling for bolighus på Østlandsområdet. Bondens dager er lange og hektiske, og han er ofte på farten med entreprenørvirksomheten sin, langt unna det idylliske bildet mange har av livet på landet. Svein ønsket å ha bedre kontroll på hva som skjer på gården mens han er bortreist, slik at han får en mer bekymringsfri hverdag.

Alltid et tastetrykk unna dyrene

Problemet til Svein var at han ikke kunne være flere steder samtidig. Men hvis han enkelt kunne se hva som skjedde så kunne han løse det meste per telefon. Det som gjorde livet til både Svein og dyrene bedre, var skybasert kameraovervåking. Teknologien tillater nå at bonden alltid er et tastetrykk unna dyrene, gården og det som skjer der. Med enkel styring fra mobil og pc kan Svein nå oppsøke og overvåke dyrene og gården i løpet av få sekunder. Det å alltid kunne vite hvordan det står til med dyrene og styre håndverkere og leveranser uansett hvor han befinner seg, gir Svein lavere skuldre, fordi han enkelt kan se det hvis noe er galt og kan ta kontroll selv om han ikke er på stedet. Dette har bidratt til større frihet i hverdagen der han kan benytte større del av tiden til andre ting.

Skybasert integrasjon

Integrert løsning mellom kameraovervåking og tilgang, og med videoovervåking på mobilapp og pc, gir Bonden økt kontroll og frihet. Ikke minst frigjør det tid til å utrette annet arbeid og sysler.

Svein er svært fornøyd med løsningene fra Value Technology han skal nå sette opp flere kameraer slik at han kan også følge opp entreprenør prosjekter uten å måtte bruke flere timer i bil. Han har også vurdert å bruke adgangskontroll og skiltgjenkjenning som er integrert med videoovervåkingsløsningen.