Velkommen til vår nyhetsoversikt!

Etter lang tid med forberedelser, har vi nå gleden av å kunne lansere flere nyheter som vi håper at
både våre forhandlere og sluttkunder vil oppleve som positivt i form av forenklet og styrket brukeropplevelser.

NY OG FORBEDRET UTGAVE:

Avior 4G – ferdig konfigurert med SIM-kort og Parqio app

NYHET: NÅ MED APP!

Avior 4G IoT Remote Control fra Enter Security er en kontroll- og styringsenhet som styrer, varsler og overvåker alt av enheter på strøm. Med Parqio får kundene nå enklere administrasjon og en brukervennlig app med på kjøpet.
es

NYHET!

Enter Security inngår samarbeid med Parqio!

Enter Security leverer adgangsløsninger til det profesjonelle markedet. I samarbeid med Parqio gjør vi nå hverdagen enklere for boligselskap og eiendomsforvaltere som ønsker enklere administrasjon og tilgang i fellesgarasjer

NYHET!

Enter Security og Parqio gjør installasjonen og support enklere!

For å styrke kundeopplevelsen og skape merverdi for våre forhandlere og sluttbrukere leveres Avior 4G ferdig konfigurert med SIM-kort og app. Med Parqio får kunden og sluttbrukerne opplæring, drift og support inkludert i mobilabonnementet.

Avior IoT Remote Control – Leveres nå med sim-kort ferdig installert som standardløsning!

Enter Security har som et ledd i samarbeidet med Parqio gleden av å lansere et helt nytt tilbud og tjeneste for enklere administrasjon, drift og support av garasjeanlegg til boligsameier, borettslag, næringsbygg og/- eller andre målgrupper/bruksområder.

For sameier, borettslag og eiendomsforvaltere!

Basistjenestene (abonnementene) koster 290,-/måned per enhet, og inkluderer:

 • Sim-kort inklusive abonnement (datapakke)
 • App og administrasjonsverktøy fra Parqio
 • Opprettelse og vedlikehold av kundedatabaser
 • Opplæring og support for kunder og brukere
 • Installasjon og oppdatering av nye programvareutgivelser
 • Teknisk drift og vedlikehold
 • Mulighet for utvidelse av nye funksjoner og tilleggstjenester*

* = Tilleggstjenester (du kan lese mer om Parqio sine tjenester her)

ES

Andre målgrupper og bruksområder:

For å styrke verdien av Avior, tilbyr vi også andre brukergrupper, en tilsvarende type drift- og supporttjeneste som for borettslag og sameier, der man får får tilgang til basisfunksjonen av Parqio appen, for åpning av porter og bommer på destinasjoner som har Avior installert som styringsenhet.

Begge tjenestene inkluderer et enkelt administrasjonsverktøy og app for enklere tilgang/adgangskontroll (basisfunksjon).

Det er vår intensjon at disse tiltakene skal tilføre dere som forhandlere ytterligere merverdi, og styrke salgsargumentene ovenfor sluttkundene til å velge vår hovedløsning som inkludere Avior med tilhørende drift- supporttjenester.

NB! Tjenestene passer for alle som har installert Avior fra Enter Security,og som ønsker en enklere hverdag med mindre administrasjon.

Vi ber all våre forhandlere om å opplyse om disse tjenestene –
 En vinn vinn situasjon for alle parter!

Nye priser fra og med 1. mai 2021

Vi forbedrer servicetilbudet overfor våre forhandlere, og gjør i den forbindelse endringer i prisstrukturen.

Ny forhandlerprisliste for AVIOR IoT Remote Control 

Om prislisten:

 • Fra og med 1. mai 2021 endres dagens veiledende utsalgsprisliste til ny forhandlerprisliste .
  Det betyr at veiledende utsalgspriser bortfaller og erstattes av en ren innkjøpsprislite for registrerte forhandlere. De nye rabattsatsene beregnes utafra antall bestilte enheter (fremkommer av prislisten).

  Alle forhandlerne står fritt til å prise Avior-enhetene til sluttbrukerne etter egne behov og kriterier.

Andre servicetjenester som er inkludert i prisen for registrerte forhandlere:

 • Opplæring:
  – En til en innføring/veiledning til alle nye forhandlere.
 • Felleskurs/webinarer (kommer):
  – Faste oppsatte gratiskurs i bruk av Avior.
 • Teknisk support:
  – Vi tilbyr gratis teknisk telefonsupport til alle våre forhandlere som omfatter:
  «Henvendelser og problemstillinger av teknisk karakter knyttet opp mot Mobi.Control /Avior med tilhørende software/webgrensesnitt»

Merk!
Dokumentasjon i form av enhets-Id eller annet, på at enhetene er kjøpt hos Enter Security må kunne fremvises.

For andre tjenester som f. eks. konvertering av brukerdatabaser (fra eldre enheter), oppgraderinger eller andre tjenester knyttet til drift og vedlikehold, så tilbys slike tjenester etter fastsatte timesatser. Timesatsen fremkommer av ny forhandlerprisliste.

For sluttkundene viser vi til vårt samarbeid med Parqio, og ytterligere beskrivelse av dette  i avsnittet:
– Enter Security og Parqio gjør installasjon og support enklere.

Viser for øvrig til våre generelle garanti og reklamasjonsbestemmelser.

NYHET!

Eagle Eye Networks – Verdensledende innen skybasert videoovervåkning!

Enter Security er distributør for Eagle Eye Networks i Norge.  Det eneste video-overvåkningssystemet i sitt slag på markedet som sikrer trygg tilgang og lagring av data i skyen for alle dine lokasjoner, uansett hvor i verden de befinner seg. Systemet er basert på en unikt og kryptert kommunikasjon.

 «Vi søker forhandlere til vårt Eagle Eye Partnerprogram i Norge»