Nå er den her, løsningen nødetater, sikkerhetsbransjen og andre risikoutsatt tjenestetilbydere har ventet på!

Eagle Eye Body Cam er et lite, praktisk og funksjonelt kamera som enkelt kan festes på arbeidsantrekket.

Eagle Eye Body Cam – Det smarteste og sikreste og overvåkningskameraet i markedet!

For å styrke ansattes sikkerhet og skape økt bevissthet og ansvarlighet rundt egen adferd, lanserer vi nå et banebrytende produkt innenfor skybasert kameraovervåkning for alt av sikkerhetspersonell som vektere, utrykning, politi og andre personer som arbeider i utsatte service- og risikoyrker.

I en tid der mindre hendelser fort kan utvikle og spre seg globalt, er mobile kamera som kan dokumentere kritiske og alvorlige hendelser 24/7, sannsynligvis den smarteste løsningen for alle som ønsker å beskytte egne ansatte og kunder mot potensielle risikohendelser.

Styrker bedriftens omdømme og troverdighet!

I tillegg til å være et svært viktig skadeforebyggende verktøy, vil man man også styrke bedriftens omdømme ved å signalisere at man tar trygghet og sikkerhet på alvor.

Døgnbemannede vaktsentraler kan se live video fra Body Cam i sanntid. Automatisk opplasting og kryptert lagring i skyen, sikrer i tillegg hurtig tilgang til videobevis for dokumentasjon av kritiske  hendelser

Eagle Eye Body Cam – Det beste sikkerhetstiltak for å trygge egne ansatte  i utfordrende og risikoutsatte situasjoner.

Eagle Eye Body Cam


  • Trygge og sikrede 4G- og Wi-Fi-funksjoner
  • Video- og lydopptak i HD kvalitet
  • Skybasert tilkobling
  • Geomerking
  • Alarmvarslinger
  • Automatisk live streaming og datalagring under dokking