Utfasing av 2G vil kunne få betydelige konsekvenser og må planlegges godt av alle som leverer og bruker utstyr som er avhengig av kun 2G.

Telenor og Telia har informert NKom (Nasjonal Kommunikasjons-myndighet) om at de stenger ned 2G-nettene i løpet av 2025

Hele 70 prosent av de nær 1,3 millioner IoT-enhetene som er registrert i mobilnettet til Telenor støtter kun 2G. Hvis de ikke skiftes ut, vil de slutte å fungere når 2G-nettet etter planen stenges ved utgangen av 2025. Tar vi med de andre operatørene vil antallet enheter registrert i nettet ligge på rundt 2 Mill. Enter Security var blant de første i Norge med å tilby 2G og 3G baserte kontroll- og styringsenheter, derfor vil dette påvirke en stor del av våre kunder, da mange av de eldre enhetene fra Enter Security benytter 2G som kommunikasjonskanal for datatrafikk. Dette gjelder blant annet GSM Key og Mobi.Control.

Vi anmoder derfor alle våre kunder om å være føre var, og allerede nå starte utfasingen av gamle enheter, slik at man unngår problemer og utfordringer når 2G nettet stenges ned.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har laget en veileder om slukking av 2G-nettet.

Hva er 2G/3G/4G og 5G?

2G benyttes i dag til tale, SMS og maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M). Mange installasjoner og bransjer benytter fortsatt 2G ved M2M, for eksempel innen adgangskontroll, vann og avløp, velferdsteknologi, biler og eCall. Det er også en del mobiltelefoner i bruk som bare støtter 2G. Utfasingen av 2G får betydelige konsekvenser, og må planlegges og utredes tidlig av tilbyderne. Det vil være kostnader forbundet med utskifting av sluttbrukerutstyr som følge av teknologiskifter.

3G-nettene ble slukket i 2020, og mobiloperatørene har varslet at de ønsker å fase ut 2G-nettene i løpet av 2025.

Hva bør du som sluttkunde gjøre?

Nkom og Enter Security anbefaler deg å undersøke om dine enheter har støtte for 4G og/eller 5G. Dersom du har enheter som kun har støtte for 2G, så vil de ikke fungere når nedstengningen er gjennomført. Ved spørsmål om dette, ta kontakt med din utstyrsleverandør.

Planlegg for utfasing av alle dine enheter som kun virker på 2G frem mot tidspunktet for tilbydernes planlagte slukking.

Dersom du skal kjøpe nytt utstyr, bør du undersøke og forsikre deg om at det virker for 4G og/eller 5G.

Du kan bestille 4G enheter fra våre forhandlere her

Hva bør du som forhandler gjøre?

Vi anbefaler alle våre forhandlere å allerede nå planlegge for tiden fremover og bestille inn enheter for lager. Dette skyldes at vi allerede i dag har utfordringer knyttet til leveransene av 4G enheter p.g.a fortsatt komponentmangler globalt. Hvis man ikke tar høyde for dette nå, kan man risikere å gå tom for varer, og bli stående på venteliste (på ubestemt tid) når trykket setter inn for fullt. Det er som nevnt innledningsvis et betydelig antall enheter i markedet som skal byttes ut i tiden frem mot 2025.

Ønsker du å sikre deg Avior i dag, klikk her for å bestille!

Hvordan unngå problemene?

Enter Security er opptatt av å ivareta kundenes interesser og sikre at samfunnskritiske tjenester ikke blir påvirket av eventuelle endringer fra norske mobiloperatører. Derfor er det kritisk viktig å bytte ut alle kontroll- og styringsenheter som kun fungerer på 2G. I de fleste tilfeller vil det være nok å bytte ut disse med 4G baserte enheter lik AVIOR IoT Remote Control.

Enter Security er eksklusiv distributør i Norge for AVIOR, som også er markedets mest etterspurte og anerkjente 4G/wifi-enhet. Denne kan benyttes til å styre, varsle og overvåke alt av enheter som går på strøm – hva som helst, hvor som helst og når som helst. Siste versjon av Avior er en oppgradert og fremtidsrettet enhet med blant annet mulighet for skybasert lagring og styring. Se video her:

Vi var blant de første i Norge med å tilby 2G og 3G datakommunikasjon mellom våre webservere og kontroll- og styringsenheter. Sammen med våre produktleverandører yter vi vårt ytterste for å tilby våre kunder produkter og løsninger, basert på den nyeste og mest moderne IoT-teknologien som er tilgjengelig i markedet.

Hvis du har spørsmål nedstegningen av 2G netter, eller har planer om å skaffe deg 4G-baserte styringsenheter, er du velkommen til å kontakte oss for veiledning og pristilbud,

4G basert automatisk adgangskontroll:

Siden oppstarten i 2015 har vi i tillegg til salg av 2G/3G og 4G enheter utviklet vår egen 4G baserte totalløsning innenfor, Automatisk bom- og portstyring basert på nummerskilt-gjenkjenning, med integrert mobilstyring som alternativ løsning for åpning/lukking, enten via oppringing, sms, eller tidsstyring.

Le mer om løsningen her:

Sikkerheten ved bruk av GSM teknologien er meget god. Man vil ikke kunne aktivere enheten kun ved å kjenne til telefonnummeret til denne. Nummeret må være registrert i Avior sin interndatabase. Kun personer med administratortilgang kan legge til og slette brukere.

Ved stjålet eller mistet mobiltelefonen, kontakter du teleoperatøren og får sperrer SIM-kortet på vanlig måte. Når nytt SIM-kort er mottatt virker telefonen som vanlig siden telefonnummeret er det samme som tidligere (gammelt simkort blir deaktivert). Mister man derimot en nøkkel, portåpner eller fjernkontroll, er det adskillig mye mer arbeid i forbindelse med midlertidig sperring, eller anskaffelse av nye nøkler/portåpnere. I mange tilfeller må hele låssystemet byttes for å opprettholde sikkerheten. Med mobiltelefonen er dette både enklere, billigere og sikrere for kundene.

Enter Security lagerfører Avior og tilleggsutstyr til denne, og vi kan på kort varsel levere erstatningsprodukter, slik at nedetid begrenses til et minimum. All administrasjon, oppdatering og vedlikehold av anlegg og styringsenheter besørges av kunden, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

Avior fra Enter Security bygger videre på den samme teknologi som ble benyttet i tidligere versjoner som Mobi.Control og GSM-Key. Kunnskapen, funksjonaliteten og erfaringene tok vi med oss når vi utviklet vår nye fremtidsrettede styringsenhet Avior. Den gamle teknologien som var i tidligere utgaver kunne bare programmeres via SMS (Short Message Service) eller via kabel. Med dages enheter er det mye enklere, programmering og opplasting av databaser kan gjøres online, via wifi eller 4G mobildata.

  • Oppringing via telefon (nummergjenkjenning)
  • SMS (tekstmelding)
  • DTMF (tonestyring)
  • QR-kode
  • Direkte tilkopling med spesialkabel*
  • Online via internett
  • Telegram
  • E-post

* Spesialkabel bestilles separat