FAQ

Ofte stilte spørsmål om Mobi.Control

Velkommen til vår samling av spørsmål og svar på de problemene

vi oftest må hjelpe våre kunder med.

Nettverkslampe lyser fast

Dette er den blå lampen (når koblet til nettet vil den blinke ca. hvert 3 sekund)

 • Spenning påsatt mobi.control før SIM-kortet ble satt i. Koble fra spenning også batteriet eventuelt kan du benytte Mobi.suite og slå den av derfra ved å velge slå av enhet når de avslutter programmet.
 • PIN kode på SIM-kort ikke slått av eller satt til 0000
 • SIM kort satt feil i mobi.
 • SIM kort er sperret eller ikke aktivert.
 • Antenne mangler eller er defekt.
 • Teleoperatør har ikke dekning i området.

Får ikke WEBID (online via GPRS)

Send APN på SMS ( 0000 apn=xxxxxxxxxx  ).
Forskjellig fra operatør til operatør.
Send eventuelt reset kommando etter at du har sendt APN ( 0000 at+cfun=1 )

Den oppdaterer ikke listen over brukere når de blir aktivert fra web

TCP klienten (online) er ikke aktivert.
Send kommando ( 0000 tcpush=1 )

Mobi. mister nettet og kundene får beskjed om at den er slått av

Må oppgraderes til firmware v.5.27 eller senere som har fiks for dette problemet.
Software er gratis og kan lastes ned fra våre hjemmesider.
(Denne sletter ikke det som ligger inne på Mobi fra før.)

Slå på auto resett som starter mobi.controol på nytt ved bortfall av GSM eller GPRS nettet.
( 0000 netreset=2 )

Registrert bruker ringer men kommer ikke inn

 • Sjekk at nummeret er rett.
 • Sjekk at brukergruppe er (enable) aktivert.
 • Sjekk at bruker benytter landskode +47 når det ringes til Mobi.
 • Sjekk at bruker ikke ringer med skjult ID ( hemmelig nummer)
 • Ved bruk av tvilling abonnement vil tvilling kortet ikke virke.
  Det faktiske nummeret til SIM kortet må registreres (Send SMS for å finne ut hva det er)
 • Utenlandske nummer registreres med landskoden
  Noen teleoperatører har ikke åpnet for oppringing mot 12 sifferet nummer.Og bruker vil da få beskjed om at nummeret ikke eksisterer. Dette kan vi ikke gjøre noe med siden oppringingen aldri når frem til mobi.
 • Bruker kan sende en SMS med ( P1 ) som er det samme som å ringe.PS her blir brukeren belastet vanlig takst for SMS. Det er mulig å se ukjente nummer ved å aktivere vis nummer ( 0000 calltrace=1 )

Web-side er ute av sync. med Mobi

Etter at server hos leverandør ble byttet er det flere Mobi.control som har mistet kommunikasjonen med server.

Man opplever da at brukere mangler i oppsettet på nett.

Brukerne er ikke slettet og ligger som aktive brukere i Mobi.

Send følgende tre koder på SMS for å rette dette opp.

I eksemplet er passordet «0000»

Gi APN på nytt:
0000 apn=telenor (for telenorkunder) («telia» for teliakunder)
Vent på svar fra Mobi. på SMS.

Aktiver online:
0000 tcpush=2
Vent på svar fra Mobi. på SMS.

Resett Mobi.
0000 at+cfun=1
Oppdatering er nå utført.

Relaterte artikler